Loading...

תנאי שימוש

ברוכים הבאים

סווינגרים הוא אתר הפונה לאנשים הרוצים להצטרף לקהילת אנשים החיים במסגרת זוגית אחרת ולהכיר אנשים נוספים, לקבל חדשות, עדכונים ומידע בתחומים אלו.
תנאי השימוש המפורטים כאן הינם ההסכם המחייב בעבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו ואנו דורשים כי תקרא אותם כיוון שהם מחייבים אותך.
על כן אנו מסבירים לך, כאן, מהם עיקרי ההסכם וכיצד עלייך לפעול
התנאים כתובים בלשון זכר אך מופנים לשני המינים

א. מטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם אתר סווינגרים, לרבות זכות האתר ומנהליו להפסיק לתת את השירותים בכל עת
ב.
הסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, את מדיניות השיחה והתגובות ואוסר על שימוש באתר למטרות פרסומיות.
ג. ההסכם מסדיר את הזכות של האתר להשתמש בצורה מסוימת בפרטים אישיים שיאספו באמצעות האתר ולספק לך שירותים מפולחים.
ד.
דע, כי אתר סווינגרים ומפעיליו לעולם לא יהיו אחראים, משום סיבה לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

הצדדים:
הסכם זה הינו הסכם בינך לבין אתר "סווינגרים" ומפעיליו ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתר (להלן: האתר).
הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בינך, אתר "סווינגרים", מפעיליו והמשתמשים האחרים באתר.

שינוי ההסכם:
האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת, לרבות הטלת הגבלות עלייך אישית, או להתנות תנאים ספציפיים על שימושך באתר.

זמינות:
ייעשה ככל שניתן על מנת לשמור על האתר זמין; עם זאת, אין התחייבות כי האתר יהיה זמין בכל עת ומנהלי האתר רשאים להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
לא תהיה לך טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.

שלילת תנאי שימוש:
לאתר הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
האתר ישלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לאתר יסוד להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד האתר ומפעיליו, משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטיתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע)

העדר אחריות:
האתר יפרסם בבלוגים תכנים שונים של משתמשים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות; התכנים מתבססים בחלקם או כולם על מקורות חיצוניים ועשויים להיות לא מדויקים. כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה באתר אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. האתר לא יהיה אחראי בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, האתר לא יהיה אחראי כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.

תכנים פרסומיים:
האתר יהא רשאי להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינך. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.

הסכמה לקבלת חומר פרסומי:
מובהר בזה, כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידיך באופן אחר, הסכמה שלך, לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר מהאתר בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.

אחריות לגבי צדדים שלישיים:
האתר אינו אחראי לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר או שמקשרים אל האתר. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על הפרסומות המוצגות באתר, אלא המפרסמים. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא יהיה ערב לטיבן. האתר לא יהיה ערב בשום מקרה לאספקת סחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא יהא אחראי בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.

קישורים חיצוניים:
מפעם לפעם יתפרסמו באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג'. למען הסר ספק, אין האתר הבעלים של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתו אלא אם נאמר אחרת במפורש. האתר לא אחראי לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראי לתוכן המובא בהם.

כתובות דואר:
חל עלייך איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומאטיים או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.

זכויות יוצרים:
כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני הינם קניינו הרוחני של אתר סווינגרים אלא אם צוין אחרת במפורש. נאסר עלייך להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינו הרוחני של האתר ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.

שירותים חיצוניים:
אתר סווינגרים יהיה רשאי להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד האתר.
(הווה אומר: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא נגד האתר).
כמו כן, האתר יהא רשאי להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק חלק מחווית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, אשר עלייך לבחון בטרם תשתמש בשירותים.

תגובות והערות משתמש:
האתר מערכת המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, האתר מאפשר הותרת תגובות בחלק מהעמודים באתר. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות האתר. האתר יאפשר לך לפרסם תגובות לפרסומים ומאמרים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. אתה מצהיר כי קראת את הסעיף וכי אתה מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולאתר, ואתה מתחייב לפצות את האתר ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש פוגע.

פרסום הודעה:
כל עוד לא נשללה זכותך לפי אחד מסעיפי החוזה תהא לך הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות ('תגובות'), הכפופות להוראות סעיף זה.

איסור שימוש מטריד או פוגעני:
לא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את האתר ומפעיליו, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. תבצע רק שימוש בתום לב במערכת התגובות; לא תתחקה אחר משתמשים אחרים, לא תעקוב אחריהם ולא תאיים עליהם בכל צורה שהיא. לא תאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא תפגע בכבודם. לא תגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים;

לא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו.

הנך פוטר את האתר ומפעיליו מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהנך מודע ליכולתו המוגבלת של האתר לפקח אחר שימוש בתגובות.

אחריות:
אתה תהיה אחראי בלעדית לתכנים שתפרסם בתגובות, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את האתר ומפעיליו בגין כל נזק שיגרם להם עקב פרסום תכנים כוזבים.

רשיון שימוש לתגובות:
הנך מקנה לאתר ומפעיליו רשיון עולמי, ללא תמורה, לא הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רשיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בכל תוכן שיוגש על ידך כתגובה ו\או כתבה בהתאם לפונקציונאליות הפנימית של האתר.

אישור ומחיקת תגובות:
לאתר הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום אותך מלהגיב, כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל. למען הסר ספק, פלטפורמת האתר היא קניינה הבלעדי של האתר ומפעיליו ואלו אינם מחויבים לפרסם תגובות כלל.

הסרת פרסומים פוגעים:
באם ימצא לנכון, האתר יהא רשאי לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב.
מצאו האתר ומפעיליו כי פגעת באיכות השיח ואינם מעוניינים לפרסם את תגובותייך, יהיו רשאים להשעות ו/או למחוק את חשבונך או לשלוח לך הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת באותה התגובה ו\או תגובה פומבית לתגובתך באתר ובה הבהרה כי אינם מעוניינים שתמשיך לפרסם את תגובותייך, וכן למחוק את כל התכנים שכבר פירסמת באתר.


פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט בחיפה והקריות בלבד תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לאתר זה

תמונה מוגנת בסיסמה
תמונה מוגנת בסיסמה
תמונה מוגנת בסיסמה